8 août 2020

Lwennas

A ssiɛqa ! Maɛṭub Lwennas iceyyeɛ-iyi-d asuter di Fb ! Aha kečč tura ini-as ad teḍru, tayini. Teṭṭef-iyi tergagayt, a ddin qessam. Yuɣal-d si laxert. …

Lire plus

Tikwal

Tikwal, ggareɣ tiṭ, di fb, ɣer kra iɣerban n wid ur ssineɣ. Ttafeɣ heddren ɣef umerreḥ, ijeǧǧigen, tayri, qeṭṭu d uznuzu, ddabex, timseḍsiyin, aẓawan d …

Lire plus

Izem, yemma-s d tasedda

Lwennas, 20 n yiseggasen-aya Nekk i iḥemmlen taqvaylit-iw, am Netta; nekk i ittasmen fell-as, am Netta; irza-d ɣur-i wanza-s, anza n Lwennas N At Lewnis; …

Lire plus

Ma ad teffeɣ targit ?

Tcebḥed a targit leqqaqed mi kem-id mektaɣ, tawellaft-im deg allaɣ yecur-itt umellal d uzeggaɣ. Ass-n mi mẓẓiy-aɣ refdaɣ imru d tifinaɣ kan iy dyehwan, mi …

Lire plus