28 octobre 2020

Ma ad teffeɣ targit ?

Tcebḥed a targit leqqaqed mi kem-id mektaɣ, tawellaft-im deg allaɣ yecur-itt umellal d uzeggaɣ. Ass-n mi mẓẓiy-aɣ refdaɣ imru d tifinaɣ kan iy dyehwan, mi jarḍaɣ yettenququl imru nni, ttargigin iduḍan, teqqareḍ: waxer- ikem i lekdeb! Aru tutlayt n wul, ur ttektili isekkilen-im ur ten ḥetteb ! Efk talwit i tfekka-m, semɣar tamuɣli-m, tiwwura n yizri-m ɣas medlitent, yiwen ur d-ikeccem, yiwen ur d ireddaḥ yiwen ar d am-isaxsar ttazima. Cali tennemḍareḍ, mured, ḥrured temrirɣed… taruḍ-d akk i twalaḍ, it-dreḍ di iḥulfan, d ineẓman, d tiseḍṣa.

Ayen akk yellan d ayla-m xeẓrit ur t-ttsetḥi, ur reffu, ur seqqar ayagi iɣleb-iyi neɣ ayagi kkiɣ-t. Tasebḥit ḥelles tesḥurmed akken kan id-am nniɣ s isekkilen imellalen, zmumeg, ur ttsubu aqaru-m, mi tekfiḍ ameslay ssers iẓri-m, ini-asen ɣas nwezziy, ɣezzif umeslay d umeyyez.

Acenguy iḥelles-d, Zeddek yekker-as ma d asefru id lfuci yyaw ad-aɣ teksem awal. ɣas yal tizi tessawal-d, tizi tssum a3bar ma drus ! Lounes yarẓa asalu anida akken d yeqqars wedrar. Anza maci yiwen, Fahim. M yurat-id, yenna tileli- tafat akked usirem, d tigi i tifilellas n tefsut nneɣ.

Ass-a Win tesraḥed yettnaqniq d l3embar, deg unyir ma d tifiḍyi neɣ d ahdum !. Ruḥ kan a yelli, aman mi d fegden, irebbi nsen d isaffen.

Yemma asif yeçça-yi, ɣlin-d imeṭṭawen ur naḥtamaɣ, Ferḥat ma yenwa teddez tebrez ! ɣas ma d rrasmiya neɣ d rrumiya, taqbaylit tettemxebbaḍ d warraw-is, tettemhutrar d ayla-s, atan qrib ad yeddu uqlal-is. Alliche ttyeslemden, ttyuran mi medlent tewwura, ass-a mi nenwa ldint wiss ziɣ ma ad necraḥen warrac ?.

Ma d lǧami3a xḍan din medden asmuḥyet, ad yeḥzen Hace Mess mi ygen yukid s Muḥ n muḥ, yessifuni wallaɣ-is akka ad-as inin ahat kra n cabab. Awah d azuɣer kan ! Apipri kan a zimu, ula d yexdim siwan i tfekka yeḥlulin d tiquyhatin.

Ma d taddart fran din medden tid n ddin, sbaḥ meddi d ftu. Maacalah ! Ma d imusnawen snent-t akk, iban-asen-d akk ubrid. Akken s yenna Salimu « Timura ssɛant iqerra Ma d nekni nesɛa lezwax[1] ».

Susem tura, berriked a yelli, la rivulisyu teppi-yaɣ irgazen. Assa nettnadi kent. Tilelli n tmeṭṭut awin ttyufan diɣen seg umjnar ɣer beṛṛa, seg uqwir ɣer tmezgida, ma dina frrunt temsal, ihi ad tent-nefru qeccuc meccuc. Ilikent s tagi nneɣ i tagi nneɣ. Illi-kent, ill-ikem a yiwet, s yin ad d-arnunt meyya. Ilik-m…

Nekk ad k-mṭafaraɣ, ɣas tebɣiḍ ad-iyi t-ḍelqeḍ ur m-tettak tegnitt imi cfiɣ ɣef tfinaɣ nni d mennaḍ ass-n mqbel ad kem-tsew ddunit. Tettwaliḍ iman-im s talɣa taḥerfant, kem yeččuren d sser d umezruy, d amek d unamek, d asḥbiber d uhember.

ḥsiɣ ad as-tuɣaled i wzal d tafat, i lexla dimɣi, i tjennant ttajeǧǧigt. Kem ur tettamned, nekk ikem-izedɣen ḥala tili inem ukud nummaɣ askerker d umennuɣ, limer ur tt-fhimaɣ ur d yettili kra

Ttrajuɣ tt3enniɣ d gem ad tettuḍ cwit aglim n lkaṛmus, ad tettuḍ zik mi kem-fren ur kem farnen ɣer yisaɣ. Tatut ?

Ettu nneɣ bitta mekti-d ass-n mi ara teflali, ad nexlelli si lxux d remman ,ad nsfarkekket, ad nɣez ad nebḍu d atmaten d imedukal. Ad teffaɣ targit, tafelwit ad taččar d isekkilen, anwi isekkilen ? D tifinaɣ ayatma.

Fetta BELGACEM

[1] Salim Benkhelifa yiwen n umyaru n teqbaylit id yennan deg yiwen deg isefra-s

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!