13 août 2020

Tikwal

Tikwal, ggareɣ tiṭ, di fb, ɣer kra iɣerban n wid ur ssineɣ. Ttafeɣ heddren ɣef umerreḥ, ijeǧǧigen, tayri, qeṭṭu d uznuzu, ddabex, timseḍsiyin, aẓawan d …

Lire plus